unia

 • Terminy naboru: IV Tura 24.10.2016 - 10.11.2016 do godziny 14.00

  Termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 10 listopada 2016 r.
 • Terminy naboru: IV Tura 24.10.2016 - 30.10.2016 do godziny 14.00

 • Terminy naboru: III Tura 28.09.2016 - 14.10.2016 do godziny 14.00

  Termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 14 października 2016 r.
 • Terminy naboru: III Tura 28.09.2016 - 12.10.2016 do godziny 14.00

 • Terminy naboru: II Tura 22.06.2016 - 17.08.2016  do godziny 14.00 

  Termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 17 sierpnia 2016 r.
 • Terminy naboru: II Tura 22.06.2016 - 05.08.2016  do godziny 14.00 

  Termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 5 sierpnia 2016 r.
 • Terminy naboru: II Tura 22.06.2016 - 25.07.2016  do godziny 14.00 

  W związku ze zgłoszeniem się niewystarczającej liczby osób z niepełnosprawnościami, termin rekrutacji zostaje wydłużony do dnia 25 lipca 2016 r.
 • Terminy naboru: II Tura 22.06.2016 - 06.07.2016  do godziny 14.00

 • Terminy naboru: I Tura 06.04.2016 - 13.04.2016 do godziny 14.00

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Warunkiem przystąpienia do projektu jest dokonanie prawidłowego zgłoszenia.

Pierwszym etapem zgłoszenia do projektu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

Po wypełnieniu formularza należy zgłosić się do Biura Projektu w celu złożenia kompletu dokumentów rekrutacyjnych.

Dokładne zasady rekrutacji określa Regulamin rekrutacji, który reguluje wszystkie zasady rekrutacji do Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne w Biurze Projektu w Rzeszowie oraz na stronie internetowej Projektu www.drogadozatrudnienia.biz.pl w zakładce Dokumenty

Uwaga, tylko dokładnie wypełnione i kompletne dokumenty będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym!

ZAPRASZAMY DO PROJEKTU

Kandydatem do Projektu jest

 1. osoba zamieszkała na terenie województwa podkarpackiego;
 2. osoba, która jest w wieku 15-29, w tym osoba niepełnosprawna;
 3. osoba z kategorii NEET– osoba w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tzn. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli się (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy). W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, zostanie ona zweryfikowana czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni.
 4. Osoba bierna zawodowo, niezarejestrowana w PUP – osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna);
 5. Osoba niepełnosprawna – to osoba, o której mowa w Ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r., Nr 127, poz. 721 z późn.zm.), a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19.08.1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2011r., Nr 231, poz. 1375);

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 1.03.2016 r. do 30.04.2017 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo podkarpackie.

Nazwa beneficjenta: ISOFT Grzegorz Lasek

Tytuł projektu: Droga do zatrudnienia

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 700 161,87

Wartość Projektu: 737 012,50

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

BIURO PROJEKTU:

al. Sikorskiego 13
35-304 Rzeszów
Biuro czynne:
pn-pt: 8.00 – 16.00
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.