unia

image desc
image desc
image desc
image desc

Staże zawodowe

Staże zawodowe

4 miesiące stażu 50 Uczestników Projektu

Pracownicy

Pracownicy

Pracodawco - Staż to szansa na wykwalifikowanego pracownika dla Twojej Firmy

Doradztwo

Doradztwo

Harmonogram udzielania wsparcia w ramach Projektu

Szkolenia

Szkolenia

Zdobądź Wiedzę Umiejętności KwalifikacjeAktualności

Miło nam poinformować Państwa, iż w dniu 28 kwietnia 2017 r. zakończyliśmy realizację projektu.

Celem głównym Projektu była aktywizacja zawodowa 50 jego Uczestników (w tym 23 kobiet) zamieszkujących województwo podkarpackie poprzez podniesienie ich kwalifikacji zawodowych w połączeniu ze zdobyciem doświadczenia zawodowego do 30.04.2017r.

W ramach projektu osiągnięto następujący stopień realizacji wskaźnika:

  • Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje zawodowe – 100%
  • Liczba osób, które podniosły wiedzę z zakresu poruszania się po rynku pracy – 104,17%
  • Liczba osób, które uzyskały doświadczenie zawodowe – 104,17%
  • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które otrzymały ofertę pracy, kształcenia ustawicznego, przygotowania zawodowego lub stażu po opuszczeniu programu – 100%
  • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, które ukończyły interwencję wspieraną w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych – 100%
  • Liczba uzyskanych certyfikatów ze szkoleń zawodowych – 100%
  • Liczba osób biernych zawodowo nieuczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, uczestniczących w kształceniu/ szkoleniu lub uzyskujących kwalifikacje lub pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) po opuszczeniu programu – 125%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – dla uczestników nie kwalifikujących się do żadnej z poniżej wymienionych grup docelowych (osób niepełnosprawnych i o niskich kwalifikacjach – założono poziom 43%, osiągnięto poziom 100,00%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – osoby o niskich kwalifikacjach – założono poziom 36%, osiągnięto poziom 71,43%
  • Wskaźnik efektywności zatrudnieniowej – osoby niepełnosprawne – założono poziom 17%, osiągnięto poziom 36,00%

Wszystkie formy wsparcia zostały udzielone z poszanowaniem zasady równości szans i niedyskryminacji oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn a także zostały udzielone z należytą starannością oraz z zachowaniem wysokich standardów jakościowych, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych celów.

Wszystkim Uczestnikom dziękujemy za owocną współpracę i życzymy wielu sukcesów zawodowych. Jesteśmy przekonani, że doświadczenia i wiedza zebrane w projekcie już teraz przynoszą im korzyści, a w przyszłości trwale zmienią ich życie zawodowe.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

od 1.03.2016 r. do 30.04.2017 r.

OBSZAR REALIZACJI PROJEKTU:

Województwo podkarpackie.

Nazwa beneficjenta: ISOFT Grzegorz Lasek

Tytuł projektu: Droga do zatrudnienia

Wysokość wkładu Unii Europejskiej w projekt: 700 161,87

Wartość Projektu: 737 012,50

ŹRÓDŁO FINANSOWANIA:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

BIURO PROJEKTU:

al. Sikorskiego 13
35-304 Rzeszów
Biuro czynne:
pn-pt: 8.00 – 16.00
 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.